Tyskland ska fyrdubbla havsbaserad kapacitet

Enligt en undersökning från konsultföretaget Global, ska Tyskland fyrdubbla sina havsbaserade vindkraftsanläggningar i år.

Global menar att kapaciteten kommer att öka till 2 071 megawatt under 2015, jämfört med 529 megawatt under 2014. De anser även att de globala havsbaserade installationerna kommer mer än fördubblas till 3 903 megawatt i år, en ökning från 1 681 megawatt 2014. Dock ska deras prognos även indikera en minskning på globala installationer med 3 255 megawatt till 2016.

Tyskland ska, om dessa prognoser stämmer, vara bland de länder som kommer att installera mest havsbaserad vindkraft. Landet ska ha gått om Storbritannien, som ledde föregående år med installationer om 813 megawatt. Dock på grund av en marginell förlust under 2015 ska Storbritannien ha sjunkit ner på tredje plats med 801 megawatts kapacitet. På andra plats hamnar Kina med 817 megawatt.  

Källa: www.power-technology.com