Vestas aktuell med projekt i USA

Vestas har vunnit ett avtal om 72 megawatt i USA. Detaljer om avtalet är ännu inte avslöjade, men avtalet är signerat med RPM Access.

I projektet ska man använda sig av Vestas V110 vindkraftturbiner om 2 megawatt.

Kontraktet gäller 36 stycken av Vestas låga turbiner, och de ska gå till vindkraftsprojektet Marshall i Kansas. Utvecklingen ska sätta igång under första halvan av 2016.

I avtalet ingår även ett serviceavtal på 20 år.

Källa: www.windpowermonthly.com