Vestas vinner avtal från Berkshire Renewables

Vestas har vunnit ett avtal som omfattar 400 megawatt i USA från Berkshire Hathaway Energy Renewables (BHE). Avtalet innehåller även ett serviceavtal om fem år.

Kontraktet gäller 200 stycken av Vestas V110 om två megawatt, låga vindkraftverk som ska gå till vindkraftsprojektet Grande Prairie i Holt, Nebraska. Enligt Vestas kommer projektet att tas i drift i slutet av 2016.

Berkshire Hathaway Energy, tidigare känd som MidAmerican Energy, ska tidigare tenderat ha använt vindkraftverk från Siemens och General Electric.

Källa: www.windpowermonthly.com