Europeiska Kommissionen stödjer 20 vindparker

Europeiska Kommissionen har nu godkänt stöd för 20 stycken havsbaserade vindkraftparker i Tyskland. Kommissionen drog slutsatsen att projekten skulle främja EU-målen om energi och miljö.

Europeiska Kommissionen har konstaterat att de tyska planerna på 20 havsbaserade vindkraftparker är i linje med EU: s statsstödsregler. Sjutton vindkraftverk kommer att ligga i Nordsjön och tre i Östersjön. Kommissionen ska ha dragit slutsatsen att projektet skulle främja EU:s energi- och miljömål, som inte ska snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

Premie i form av marknadsprisets toppriser på el

I oktober 2014 ska Tyskland ha anmält planer för stöd i byggandet och drift av flera havsbaserade vindkraftparker. Stödet skulle bevilja aktörer i form av en premie som betalas i form av marknadsprisets toppriser på el.

Storleken på varje vindkraftpark kommer att variera från 252 megawatt till 688 megawatt och totalt kommer projekten att nå en sammanlagd kapacitet av 7 gigawatt av förnybar energi. Den totala investeringskostnaden ska uppgå till omkring 273 miljarder kronor (29 miljarder euro).

Kan försörja 13 procent av Tysklands energimål till 2020

Samtliga vindkraftverk planeras att börja producera el i slutet av 2019 senast. Totalt förväntas de generera 28 terawattimmar av förnybar el per år, som ska uppgå till nästan 13 procent av Tysklands scenario för förnybar energi till 2020.

Källa: www.ec.europa.eu