Vestas levererar till Kina och Finland

Vestas har tecknat avtal om leverans både till Kina och Finland. Sammanlagt ligger leveranserna på en kapacitet om 102 megawatt.

Vestas har tecknat avtal om två leveranser, en till Kina och en till Finland. Leveransen till Kina omfattar 49 megawatt för Hebei Construction, och gäller Vestas V90 vindkraftturbiner.

Avtalet gäller för 25 stycken av Vestas V90 vindkraftturbiner, som ska till vindkraftparken HECIC Fengning Senjitu för den andra fasen. Enligt företaget själva ska projektet tas i drift i slutet av 2015.

Avtalet omfattar även ett två år långt serviceavtal. Detta är Vestas andra affär i Kina denna månad, enligt Wind Power Monthly. Den 19 mars vann de även ett avtal med CGN Wind Power, för leverans av vindkraftturbiner om en kapacitet av 48 megawatt.

Tecknat med finska EPV

Vestas leverans till Finland omfattar 53 megawatt, och är tecknat med företaget EPV Tuulivoima. Leveransen omfattar Vestas V126 3,3 megawatts vindkraftturbiner, som ska till vindkraftsprojektet Ilmajoki Santavuori.

Enligt företaget ska projektet tas hand om till tredje kvartalet av 2016. Avtalet omfattar även ett sex år långt servicekontrakt.

Källa: www.windpowermonthly.com