Siemens i tyskt avtal

Siemens har vunnit ett avtal som omfattar en leverans av deras uppgraderade vindkraftturbiner till ett tyskt havsbaserat vindkraftsprojekt.

Siemens ska leverera vindkraftverk till ett kustbaserat vindkraftsprojekt i Tyskland. Veja Mate projektet ligger i den tyska delen av Nordsjön mitt ibland flera andra vindkraftparker.

Ett uppsving efter det fjärde kvartalet

De första vindkraftverken är planerade att installeras i mars 2017. Avtalet omfattar även ett 15-årigt serviceavtal. Avtalet är ett uppsving för Siemens då deras ordergång minskade rejält i fjärde kvartalet, menar Reuters.

Kapacitet på 7 megawatt

Vindkraftturbinerna ska ha en kapacitet på 7 megawatt, och ska först testas i Danmark för att sedan levereras under 2017 eller 2018 när de har uppnått full certifiering.

Ökad kapacitet, minskade underhållskostnader

Vindkraftturbinerna är en uppgradering, där både kapacitet och underhållskostnader ska ha reducerats. Denna modell är mindre än deras absolut största vindkraftturbin, som Vestas nu utvecklar i ett samriskföretag, och planerar installering nästa halvår.

Källa: www.reuters.com