Gamesa och Areva Skapa i samarbete

Gamesa är nu i samarbete med Areva Skapa och har tillsammans skapat ett samriskföretag om havsbaserad vindkraft.

Gamesa ska tillsammans med Areva Skapa driva ett samriskföretag om havsbaserad vindkraft. Företaget ska ha 700 anställda, och ska ägas gemensamt av de båda företagen Gamesa och Areva Skapa.

De kommer att starta projektet med en portfölj på 2,8 gigawatt.

Planen har vart från början att Areva Skapa skulle investera cirka 2 miljarder kronor (280 miljoner euro), och Gamesa skulle investera cirka 1,5 miljarder kronor (195 miljoner euro). Men på grund av en ostadig marknad och svagare aktier ser det finansiella läget skakigt ut.

Källa: www.cleantechnica.com