General Electric i polska projekt

General Electric är aktuell med flera vindkraftsprojekt i Polen. Företaget kommer att leverera vindturbiner till en sammanlagd kapacitet av 150 megawatt.

General Electric är aktuell med sex till sju olika vindkraftsprojekt i Polen, med en sammanlagd kapacitet av 150 megawatt. Projekten är tänkta att vara igång i slutet av 2015.

En an flera anledningar till dessa förnybara energiprojekt i Polen är för att upprätthålla landets mål för att använda sig mer av förnybara energikällor.

Från och med januari 2016 är planerar Polen att genomföra ett auktionssystem, i motsats till de gröna certifikat som används för närvarande. Det nya stödsystemet är planerat mindre kostsamt för ekonomiministeriet.

Auktionerna kommer att hållas i två vågor, som börjar med en pre-kvalificeringsfas.

Källa: www.thenews.pl