Danmark satsar på kustbaserad vindkraft

I Danmark är vindkraftsutvecklingen ut till havs betydligt snabbare än den på land. Utvecklingen har gått snabbare än för andra länder då Danmark inte ska ha haft en lika stark grund i kärnkraft eller kol.

Kustbaserad vindkraft är en sektor som växer i Danmark. Landets inträde i förnybar energi var lättare än till exempel Tysklands, eftersom kärnkraft aldrig spelat en roll och kol endast importerades. Inget radioaktivt avfall och inget beroende av kolbrytning som komplicerar en miljövänlig energipolitik.

Danmark ska ha varit det första landet i världen att starta en industriell produktion av vindkraftverk och att målmedvetet göra vindenergi till en hörnsten i elförsörjningen.

En energivision

Från 1990 ökade den danska vindkraftsindustrin sin turbinkapacitet upp till två megawatt. I slutet av 2000 hade andelen vindkraft ökat till 12 procent. Även om det ännu inte fanns ett särskilt stort antal landbaserade vindkraftparker så hade regeringen en vision av energianvändning från vindkraft tidigt.

När vindkraftverken Vindeby och Tunø Knob visade att de tillförlitligt kunde generera elektricitet, installerades ytterligare fem havsbaserade vindkraftparker med en kapacitet på totalt 400 megawatt mellan 2001 och 2003. Men bygget möttes av tekniska motgångar och driftstörningar i flera månader. Bland annat på grund av detta förde regeringen en ändring i det politiska stödet för kust – och landbaserad vindkraft, som nästan blev stillastående fram till 2008.

Men idag växer den kustbaserade vindkraften i Danmark, en utveckling som väntas expandera ännu mer. Vindraftskapaciteten i landet väntas öka med 40 procent de kommande åren.

Källa: www.sunwindenergy.com