Tysk kustpark levererar

Tysklands första kustpark – Alpha Ventus, har nu varit i drift i fyra år och fortsätter att leverera efter plan, till och med bättre än planerat. Bäst avkastning var under vintermånaderna.

Alpha Ventus, Tysklands första kustpark, fortsätter att både leverera som planerat men också mer än förväntat. Från 2011 till 2014 producerade vindkraftsparken nästan 16 500 timmar med full kapacitet och ungefär 1 000 gigawatt el.

250 gigawattimmar årligen

Det betyder i sin tur att vindkraftsparken levererar nästan 250 gigawattimmar per år, vilket är siffror som stiger över förväntningarna med sju procent.

Bäst under vintermånaderna

Förra året var avkastningen något under genomsnittet med 235,6 gigawattimmar, vilket kan ha berott på delar som bytts ut. Ändå överskrider denna avkastning prognoserna med cirka 1,5 procent. Särskilt bra månader var januari och december 2014 där Alpha Ventus producerade mer än 30 gigawattimmar vardera.

12 vindkraftverk

Just nu består Alpha Ventus av 12 vindkraftverk, med en kapacitet på fem megawatt vardera: sex Areva M5000 turbiner och sex REpower 5M turbiner.

Källa: www.sunwindenergy.com