Gamesa dubblade vinsten 2014

Gamesa tillkännagav att de har mer än dubblat sin vinst under 2014, till 864 miljoner kronor (92 miljoner euro), jämfört med 423 miljoner kronor (45 miljoner euro) år 2013.

Framöver förväntar sig Gamesa att försäljningen ligger kring 2,8 - 3,1 gigawatt under 2015, med intäkter på minst 28 miljarder kronor (3,15 - 3,40 miljarder euro) och en EBIT-marginal på 8 procent (vinst innan skatt).

Försäljningsmässigt sade Gamesa i ett uttalande att deras stigande försäljning har kommit från Latinamerika (34 procent), Indien (26 procent) (+ 15 procent) och Kina (+ 9 procent).

Källa: www.windpowermonthly.com