Danmark planerar kustbaserade vindkraftprojekt

Den danska energimyndigheten skickar ut anbud om kustbaserad vindkraft som omfattar 350 megawatt.

Energimyndigheten i Danmark skickar ut anbud om 350 megawatt kustbaserad vindkraft. Anbudet gäller sex områden där det kan installeras upp till en kapacitet av 200 megawatt. Ett undantag är området Bornholm, där högst 50 megawatt kan installeras.

En tävling mellan anbudsgivarePå grund att det är olika platser så kommer de olika vindkraftsprojekten kunna tävla mot varandra där anbudsgivare får lämna olika förslag.

Det kommer att finnas ett pristak för de strandnära vindkraftverken. Om det inte finns några lämpliga anbudsgivare som uppfyller detta villkor, kommer anbud vars genomsnittliga pris är över 0,70 danska kronor per kilowattimme antas (ungefär en svensk krona). Detta pristak var resultatet av ett politiskt tillväxtavtal i september 2014.

44 kilometer havsbotten per projektLicens och tillstånd som är relevanta för driftsfasen kommer att ges i 25 år med möjlighet till förlängning. De strandnära vindkraftsplatserna heter: Vesterhav Nord, Vesterhav Syd, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet och Bornholm.

Användningen av havsbotten vid dessa platser kommer att begränsas till 44 kvadratkilometer för 200 megawatt installerad kapacitet. Hela anbudsspecifikationen väntas publiceras i mars 2015 och tidsfristen för att ansöka om prekvalificering är 26 maj 2015.

Källa: www.sunwindenergy.com