Vestas signerar avtal för Pakistan

Vestas har signerat två samförståndsavtal med regeringarna i Sindh och Punjab. Avtalen omfattar sammanlagt 1,3 gigawatt av vindkraftsprojekt.

Vestas har signerat två samförståndsavtal gällande vindkraftsprojekt i Pakistan.  

I det första avtalet ska Vestas hjälpa till med statenägda vindkraftsprojekt i Sindh. Projekten omfattar 100 megawatt, med en potential att utvecklas till 300 megawatt.

Hjälpa till med energibristEnligt Vestas chef över affärer i Asien – Stillahavsområdet, Gerard Carew, så ska dessa avtal samt projekt hjälpa med den energikris som råder i Sindh. Det andra projektet är nu under analys, men det finns potential för vindkraftsprojekt som kan omfatta mellan 800 megawatt till 1 gigawatt, i Punjab, på fyra olika platser.

100 megawatt installerad vindkraftEnligt en rapport från Windpower Intelligence har Pakistan lite över 100 megawatt installerad vindkraftskapacitet i landet. Under 2014 installerades ingenting nytt.

Den vindkraft som är installerad finns i Sindh. Projektet där består av 28 stycken av Vestas vindkraftsturbiner V90 på 1,8 megawatt.

Källa: www.windpowermonthly.com