Lösa tvister om markanvändning

Per Sandström är forskare på svenska jordbruksuniversitetet och har under 20 års tid skrivit på en avhandling där han forskar kring hur digitala kartor kan minska tvister mellan renskötsel och annan markanvändning, som bland annat vindkraft.

I sin nya doktorsavhandling skriver Per Sandström, forskare på svenska jordbruksuniversitetet, om hur det är möjligt att lösa tvister mellan renskötsel och brukandet av jorden. Med brukandet av jorden menas bland annat användandet av vindkraft, vägar, järnvägar med mera.

Malå och Vilhelmina Norra samebyar tog år 2000 kontakt med Västerbottens Länsstyrelse, Skogsstyrelsen och SLU, då de uppfattade sig hamna i ett underläge när det kom till ett samråd kring skogsbruket.

Kartverktyget RenGIS

I samarbetet mellan forskare, samebyar och myndigheter började arbetet om renbruksplaner. Bland annat ett sätt att beskriva renskötselns markanvändningsbehov.

En viktig del av detta arbete har varit att komma fram med ett kartverktyg – RenGIS. I detta verktyg är det då möjligt att lagra uppgifter som är viktiga för renskötseln, och uppgifter om markanvändningen, såsom vindkraft, skogsbruk eller gruvverksamhet.

Som pedagogiskt stöd

Tanken är att renbruksplanen ska kunna användas av renskötseln som underlag för samråd med andra som vill bruka marken.

– Genom att man har fått det på kartor har det viktigt pedagogiskt stöd till de man hävdar. Man kan peka på en karta och visa hur man berörs, säger Per Sandström till Sameradion och SVT Sápmi.

Lavrika skogar har minskat

Renskötarna har länge påstått att lavbeterna har minskat, och Sandströn kan med sin forskning bekräfta att de lavrikaste skogarna har minskat med 71 procent under de senaste sextio åren och han hoppas att hans forskning kan användas.

– Man får hoppas att de kan förbättra dialogen om hur man ska sköta markerna, man ska ha skonsammare markberedninger och man ska kanske gallra skogarna tidigare så att det inte blir så mörkt på marken, säger Per Sandström till Sameradion och SVT Sápmi.