Ny elkabel möjliggör vindkraft, men förvirrar ålar

En ny elkabel planeras att anläggas till fastlandet. Men Havs- och Vattenmyndigheten tror att den kan förvirra och påverka ålens vandring, samtidigt som att havsmiljön gynnas av vindkraften som kommer kunna byggas.

Havs- och Vattenmyndigheten vill därför att Svenska Kraftnät bygger så att den elektromagnetiska strålningen blir så liten som möjligt, uppger Linus Hammar, handläggare på Havs- och Vattenmyndigheten, till P4 Gotland.

Bättre havsmiljö med mer vindkraft Myndigheten är inte emot att elkabeln till fastlandet byggs, tvärtom tror Havs- och Vattenmyndigheten att det är bättre för havsmiljön om det blir mer vindkraft, vilket kabeln möjliggör. Men de har i sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen riktat kritik mot den miljökonsekvensbeskrivning som Svenska Kraftnät har lämnat in.

Täta kablar minskar magnetiska fält Den 5 mars blir det förhandling i Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt, i Oskarshamn.

Svenska Kraftnät, som ska anlägga elkabeln till fastlandet, säger att de kommer att bygga den så att ålens vandring inte störs.

– Om kablarna läggs tätt intill varandra så minimeras det magnetiska fältet kring kablarna och därmed påverkan på djurlivet, säger Olof Klingvall som är pressekreterare på Svenska Kraftnät, till P4 Gotland.