Inox i avtal med Green Infra

Inox Wind har vunnit ett avtal från Green Infra, vilket omfattar 166 megawatt. Avtalet gäller vindkraftsprojekt i Gujarat, Madhya Pradesh och Rajasthan.

Enligt avtalet ska företaget utveckla och konstruera projekt på totalentreprenad, vilket omfattar leverans av 83 enheter av 2 megawatts vindturbingeneratorer och långsiktigt drift och underhåll. Projekten är tänkta tas i drift i etapper.

Regeringens inriktning inom förnybar energier har ökat och lockade investerare inom flera företag. Inox Wind planerar också två verksamheter till, en av dem är en integrerad vindkraftverksfabrik i Madhya Pradesh.

Företaget kommer att tillverka 800 megawatts gondoler och hubbar, 800 megawatts blad och 600 megawatts torn vid den nya anläggningen, där den är tänkt att tas i drift i etapper under nästa år.

 

Källa: www.economictimes.indiatimes.com