Allianz erhåller projekt i Sverige

Allianz erhåller ett 33 megawatts projekt i Sverige. OX2 sålde Allianz vindprojektet Maevaara, ett av Googles vindkraftprojekt för deras datacenters.

Enligt Windpower Intelligence har Allianz projekt på en kapacitet av 730 megawatt. En av dessa projekt är Sattravallenprojektet i Sverige, som omfattar en kapacitet på 52,8 megawatt.

Företaget har även 76 megawatt i Dahme, Tyskland och 72 megawatt i Francofonte, Italien.

Maevaaraprojektet använder sig av Nordex N117 3 megawatts turbiner. Det är tänkt att projektet kommer i drift till 2016.

Källa: www.windpowermonthly.com