Vindkraftverk i skogsmiljö

Vid bygge av vindkraftverk i skogsmiljö finns det speciella förhållanden att ta hänsyn till. Det menar Johan Arnqvist, doktorand i meterologi vid Uppsala universitet, som har släppt sin avhandling om just vindkraft i skogsmiljö.

När vindkraftverk byggs i skogsmiljö finns särskilda förhållanden att ta hänsyn till. I en ny avhandling av Johan Arnqvist, doktorand i meterologi vid Uppsala universitet, presenteras ny kunskap om hur turbulensen över skog påverkas av den vertikala temperaturskillnaden.

Egenskaper som påverkar vindkraftverk I den nya avhandlingen från Johan Arnqvist vid institutionen för geovetenskaper, luft-, vatten- och landskapslära presenteras en utredning av vindförhållanden över skog på de höjder som vindkraftverk når upp till. Strömningen utreds i detalj och egenskaper som kan påverka vindkraftverk belyses.

Mätmast i skogsmiljö Avhandlingen innehåller bland annat analyser av nya mätningar från en 138 meter hög mätmast placerad i skogsmiljö vid vindkraftverk. I skogsmiljö vet man sedan tidigare att det gäller att bygga höga vindkraftverk eftersom vinden på lägre höjd bromsas av skogen och det skapas mer turbulens, virvlar, som påverkar de laster som vindkraftverk utsätts för, menar Johan Arnqvist.

Turbulensen utreds under olika förhållanden, med avseende på bland annat avtagande med höjd över träden och hur energi fördelar sig i olika riktningar och på olika stora virvlar.

– Avhandlingen visar att på de höga höjder som vindkraftverk i skog når upp till måste man ta hänsyn till hur turbulensen påverkas av den vertikala temperaturskiktningen. Detta har tidigare inte gjorts i samma utsträckning, dels på grund av att det komplicerar beräkningar och dels för att det på lägre höjd inte är lika avgörande, säger Johan Arnqvist i ett pressmeddelande.

Två nya matematiska modeller I avhandlingen presenteras två nya matematiska modeller. De beskriver turbulensen och hur medelvinden ändras med höjden. De nya modellerna gör det möjligt att analytiskt lösa ekvationer som tidigare endast kunnat lösas numeriskt.

Det visas även i mätningarna hur vågbildning i vinden ger upphov till periodiska svängningar i vindhastigheten. Denna typ av vågbildning är sedan tidigare känd över skog, men blir i avhandlingen utredd på högre höjd än tidigare.

Källa: Uppsala Universitet