Kritik mot vindkraftverk i Hörby

Förslag om att bygga fem vindkraftverk i Hörby mötte kritik från invånare i närheten. I samband med förslaget fick miljökontoret i Hörby in 450 yttranden angående vindkraftverken.

I Hörby planeras det att byggas fem stycken vindkraftverk på Linderöåsen (en kilometer från naturreservatet Fjällmossen), men boende i närheten är kritiska mot byggandet. Miljökontoret i Hörby fick in kring 450 yttranden kring planerna om vindkraftverken.

Åsa Sandgren bor i byn Elestorp på Linderödsåsen i sydöstra Hörby. Det är just i området Elestorp, Tormastorp och Ormastorp som företagen vill bygga vindkraftverken, vilket föreningen Bevara Linderödsåsen är kritisk till. Vindkraftverken är planerade i ett område som gränsar till riksintresseområden för naturvård, även Natura 2000-området Fjällmossen ligger i närheten.

– Det är ett våtmarksområde, Europas sydligaste bevarade myrmark, och framför allt är det känt för orrspelen på vårarna och det är också ett tyst område, säger Åsa Sandgren till Sveriges Radio.

Skulle förstöra naturupplevelsen Åsa Sandgren och Krister Hjalte från Föreningen Bevara Linderödsåsen, anser å sin sida att verken skulle vara störande för naturupplevelsen, både visuellt och ljudmässigt, till exempel vid naturreservatet Fjällmossen, som ligger cirka en kilometer bort.

– Just argumentet var att det var ett ganska vilt område för att vara i Skåne och bland annat tyst och fint med väldigt varierande natur och det är klart att då vill man naturligtvis inte uppleva att det kommer att förstöras av en massa vindkraftverk som finns runt omkring, säger Krister Hjalte till Sveriges Radio.

Ansökningarna ska nu prövas Ansökningarna om vindkraftverk i Elestorp, Tormastorp och Ormastorp ska nu prövas enligt gällande översiktsplan och vindkraftspolicy och väntas komma upp i miljönämnden i mars, enligt handläggaren på miljökontoret.

Susanne Meijer (S), nytt kommunalråd i Hörby efter årsskiftet, säger att processen med översiktsplanen pågår och att det är för ännu är för tidigt att ge besked om hur den styrande majoriteten kommer att besluta i frågan om så kallade tysta områden.

– Vi har sagt att vi ska ha områden som vi klassificerar, kanske som tysta eller om man använder en annan term, men vi ska se över så att vi har vindkraftverken där de passar in i omgivningen och då med hänsyn till miljöekologiska områden, säger hon till Sveriges Radio.