Siemens levererar till Kansas

Siemens levererar turbiner till ett vindkraftsprojekt i Kansas. Avtalet omfattar 21 stycken vindkraftsturbiner. Projektet är planerat att vara i drift till hösten 2015.

Siemens kommer att leverera 21 stycken vindkraftsturbiner till NJR Clean Energy Ventures, ett dotterbolag till New Jersey Resources. Leveransen gäller vindkraftsprojektet Alexander på orten Rush, Kansas, och omfattar 48 megawatt.

Avtalet inkluderar även ett underhåll av turbinerna, så att företaget kan se till så att vindkraftsturbinerna fungerar som de ska under processen.

Investera 85 miljoner NJR kommer att investera upp emot 85 miljoner dollar i vindkraftsprojektet Alexander. De ska även ha hand om konstruktion, ägande och drift på vindkraftsparken.

Projektet är tänkt att vara i drift hösten 2015.

Energiköpavtal Projektet omfattar 7 000 hektar jordbruksmark på landsbygden och kommer att producera energi till kunderna genom energiköpsavtal.

Projektets 21 SWT-2,3-108 vindkraftverk kommer att monteras på Siemens anläggning i Hutchinson och bladen kommer att tillverkas vid Siemens bladanläggning i Fort Madison, Iowa.

Källa: www.salinapost.com