Gamesa levererar till Indien

Gamesa ska leverera vindkraftsturbiner till tre stycken projekt i Indien, vilka omfattar en kapacitet av 46 megawatt. Leveransen omfattar 23 stycken av Gamesas G97- 2 megawatts turbiner.

Gamesa ska leverera turbiner till tre projekt i Indien. Leveransen omfattar 23 stycken av Gamesas G97-2 megawatts turbiner.

12 vindkraftsverk kommer att installeras på vindkraftsparken Ramnagar, samt 12 av Gamesas maskiner. Sju vindkraftsverk kommer att installeras på vindkraftsparken Lingsagur.

Vill expandera på den Indiska marknaden Resterande vindkraftsverk kommer att installeras på vindkraftsparken Chandargh.

Varken kund eller köpeskilling avslöjades från företaget.

I november invigde Gamesa en maskinanläggning i Mamandur, nära Chennai i Indien.

Anläggningen var tänkt att producera G114-2,0 megawatts turbiner, som Gamesa räknar med att införa på den indiska marknaden under 2015.

I oktober 2014 avslöjade Gamesa sina planer på att producera 700 megawatt av vindkraft i Indien. Syftet med en ökad produktion i Indien är att investera mer i kustverksamheter.

Källa: www.greentechlead.com