Starkare tillverkningskapacitet än efterfrågan

Efterfrågan på vindkraftverk under 2014 väntas bli mindre än 47 000 megawatt, men den årliga tillverkningskapaciteten av vindkraftverk, enligt beräkningar av leverantörer, kommer sannolikt att överstiga 71 000 megawatt, enligt en rapport från Navigant Research.

Under de senaste två åren har mer flexibla källstrategier i försörjningskedjan medfört kostnadsminskningar, vilket i sin tur möjliggör ett större geografisk marknadstillträde och som samtidigt minskar riskerna och säkerställer lönsamhet för vindturbinleverantörer och deras partners i värdekedjan. Det finns dock fortfarande en överkapacitet som kvarstår, men inte i alla delar av leveranskedjan. Den ökade kapaciteten gör det möjligt för mer valfrihet, flexibilitet och kostnadskontroll för köparen.

Rotorblad är, enligt rapporten, ett särskilt starkt strategiskt område av produktionsevolution och källskifte. Investerare gör stora skillnader efter hur bladen är formade, vilka material som används och de tillverkningsprocesserna bakom produkten samt företaget och källan bakom.

Jesse Broehl, forskarassistent och analytiker på Navigant Research anser att överskottet gör det möjligt för tillverkarna att mer styra över produktionskedjan och de komponenter som produceras.  

Källa: www.pennenergy.com