Almi investerar i Vindmarks teknologi

Almi Invest har valt att investera i Vindmark och deras kostnadseffektiva teknologi för möjligheten att kunna satsa på en nytänkande idé samt för att få ut Vindmark på marknaden.

Svårigheten ligger i att bygga högt men till en låg kostnad. Enligt Almi Invest har Vindmark löst den frågan, och Almi Invest har valt att investerat i företaget, uppger Almi Invest i ett pressmeddelande. 

– Vi valde att investera i Vindmark och deras teknologi just för att den var intressant och nytänkande på en traditionell marknad, säger Isabelle Waldenström, Investment Manager Almi Invest till Vindkraftsnyheter. Just nu är detta en väldigt tidig investering, och det primära målet är att få Vindmark att bli en aktör att räkna med på marknaden. Grön el blir mer och mer aktuell, vi kan titta på Tyskland som är ett exempel på ett land som har valt att ta täten i Europa. Vi blev bland annat inspirerade av det, samt att jag tror att det kommer att komma liknande beslut längre fram.

Ökad energiproduktion Enligt mätningar från Vattenfall ökar energiproduktionen med upp till 50 procent om navhöjden höjs från 100 till 140 meter. Mätningar genomfördes i svenska inlandsskogar under en 12-månadersperiod. Lars Mattila, vd för Vindmark, förklarar hur teknologin fungerar.  – Vi använder oss av en överkritisk teknologi, vilket innebär att vi kan bygga högre torn, och vi får ut mer energi med denna teknik jämfört med konventionell teknik, säger han till Vindkraftsnyheter. Diametern på vanliga vindkraftverk går över gränsen för befintlig infrastruktur, och det funkar inte vid frakt av produkten. Vi bygger med smalare torn vilket resulterar i att vindkraftverket får en mindre diameter samt blir lättare. 

– Vi jobbar även med kompetens inom hela värdekedjan, det betyder att vi bland annat jobbar med vindmätningar och parkstrukturer, säger Lars Mattila till Vindkraftsnyheter. Men det är ändå tekniken som ligger i grund för möjligheterna att kunna optimera verksamheten.

Energimyndigheten investerar Investeringarna som Almi Invest har gjort, görs tillsammans med Länsförsäkringar. Genom ett beslut från Statens Energimyndighets att gå in med investeringsbidrag upp till 20,8 miljoner kronor, kunde finansieringspaketet bli klart.