Svevind Solutions blir W3 Energy 

Pär Dunder, vd W3 Energy, och Per Olofsson, styrelseordförande W3 Energy. Foto: Jonas Westling

Svevind Solutions har köpts upp av företagsledningen och byter namn till W3 Energy. Företaget blir därmed en helt svenskägd och oberoende aktör inom drift, service och optimering av vindkraftparker i Norden. 

 

Med basen i Umeå och Piteå är Svevind Solutions en förvaltare av vindkraftparker i Norden. Just nu är driften av Markbygden Ett (MB Ett AB) det största åtagandet. Vindkraftparken utanför Piteå består idag av 179 turbiner, men fullt utbyggd kommer hela Markbygden 1101 med alla 3 faser att utgöras av hela 1101 turbiner och därmed vara Europas största landbaserade vindkraftpark. Nu byter alltså Svevind Solutions namn till W3 Energy och får helsvenskt ägande. Företaget har tidigare ägts till 70 % av Svevind AB, med Per Olofsson och René Pforte som delägare på 15 % vardera. Nu köps hela bolaget av ett nybildat ägarbolag, med Per Olofsson som majoritetsägare och Pär Dunder som minoritetsägare.