Lite nederbörd gav vintriga elpriser

Carl-Johan Utsi / TT: Arkivbild.

November bjöd på mindre nederbörd än normalt och den nederbörd som kom hamnade inte i de områden där den hade behövts allra mest. Detta försvagade resurssituationen i Norden under november och bidrog till att hålla upp elpriset, det skriver Entelios i ett pressmeddelande.

 

Genomsnittligt spotpris i Norden landade på 42,15 €/MWh i november. Det ligger med andra ord dryga 20 procent högre än snittet för november under de senaste fem åren och strax över 10 procent högre än snittet för de senaste tio åren. Ändå hamnar det en bra bit under fjolårets novemberpris vars notering hamnade över 48 €/MWh.

 

De lägsta priserna hittas i Nordnorge och i Stockholmsområdet. De högsta priserna i november hittas i Finland, Danmark och Sydsverige. De övriga områdena i Norden har haft priser som ligger nära genomsnittspriset för Norden – även kallat systempriset.

 

Nederbörd på avvägar

Fulla vattenmagasin i fjällen betyder mer energi, och därför betyder regnväder mycket för energimarknaden. Maximalt utbyte får man om nederbörden kommer in från Atlanten från sydväst, träffar Langfjella i Sydnorge och fortsätter åt norr/nordöst i fjällområdena med rak kurs mot Nordsverige.

 

Men drömscenariot med nederbörd in från väster slog inte in helt i november: Då kom de stora regnmolnen mer söderifrån och träffade därmed låglandet öster om Langfjella. Kort sagt: Det blir mindre energi i Norden, skriver Entelios.

 

Trots nettoimport av kraft till Norden under november har resursbalansen alltså försvagats under den senaste månaden. Den svaga resurssituationen gör att marknaden förväntar sig att de nordiska priserna i högre grad kommer att följa de europeiska priserna under den närmaste tiden.

 

Men som alltid: Det beror på vädret vi får framöver. Får vi mer nederbörd och, inte minst, mer vind till de nya kraftanläggningarna i Norden, kan det nordiska priset lägga sig på en lägre nivå än den vi ser i Tyskland just nu.

 

 

Senarelagd kärnkraft i Finland – god energisituation i Europa

Energisituationen i Europa är annars solid, men i Finland har man drabbats av ytterligare ett bakslag när det gäller den nya kärnkraftreaktorn på Olkiluoto.

 

Det har gått hela tio år sedan reaktorn först var beräknad att tas i kommersiell drift 2009. Byggfasen har pågått sedan 2005, under resans gång har kostnaden tredubblats och nu har driftstarten skjutits upp ännu en gång – till september 2020.

 

I Europa är energimarknaderna som nämnt positiva, med stora lager av både gas och kol så här i upptakten till vintersäsongen. Välförsörjda marknader håller även priset på råvaror på relativt låga nivåer.

 

En faktor som håller tillbaka priserna i Europa är priset på koldioxidutsläpp (utsläppsrätter). Koldioxidpriset har sjunkit under november, men står fortfarande för nästan hälften av kostnaden vid produktionen av kolkraft.