Solenergi och vindkraft vinnare i ny studie

Förnybar solenergi och vindkraft medför enligt en ny studie flest fördelar för hälsa och miljö. Foto: Pixabay

Det finns ett flertal vägar som leder till nollutsläpp av koldioxid inom energisektorn, var och en med sin egen potentiella miljöpåverkan. En internationell forskargrupp har nu kvantifierat fördelarna och nackdelarna med tre huvudvägar till nollutsläpp.

I sin studie jämförde den internationella forskargruppen, under ledning av forskare vid Potsdam Institute for Climate Impact Research, tre olika scenarion för att uppnå nollutsläpp av koldioxid inom energisektorn till 2050. Ett scenario fokuserade huvudsakligen på solenergi och vindkraft, ett andra förlitade sig på infångning och lagring av koldioxid i kombination med biomassa och fossila bränslen och ett tredje baserades på en blandad portfölj av tekniker.

Med hjälp av en aldrig tidigare använd kombination av flera modelleringssystem visade forskarna att ett scenario baserat på förnybar solenergi och vindkraft skulle medföra flest fördelar för både människors hälsa och planeten.

- När vi tittade på den stora bilden - från de direkta utsläppen från kraftanläggningar, till brytningen av mineraler och bränslen för deras konstruktion och drift, till den mark som behövs till infrastrukturen för energiförsörjning - fann vi att det bästa alternativet för både människor och miljön är att främst förlita sig på vindkraft och solenergi, förklarar Gunnar Luderer från Potsdam Institute for Climate Impact Research.