Finansiering klar för svenska vindkraftsprojektet Aldermyrberget

Bild: wpd.

Tidigare under 2019 tillkännagav Wpd Europe GmbH att man undertecknat ett långsiktigt PPA avtal för Aldermyrberget vindkraftpark med ett stort svenskt industriföretag. Nu har förverkligandet av projektet nåtts i och med financial close. Som projekt finansierande bank valdes KfW IPEX-Bank.

 

Aldermyrbergets vindkraftspark hade en lång planeringsfas. Förändringar i den svenska marknaden för förnybar energi gjorde det nödvändigt att kontinuerligt optimera projekteringen. Framgången bekräftar både den höga acceptansen för projektet bland lokala intressenter och wpd:s långsiktiga engagemang i Sverige.

Vindkraftsprojektet på 72 MW byggs i Skellefteå kommun i norra Sverige och omfattar 17 stycken turbiner av typ Vestas V150 med en märkeffekt av 4,2 megawatt vardera, en navhöjd på 155 meter och en totalhöjd på 230 meter. Det kalla klimatet i norra Sverige gör att samtliga vindkraftverk byggs med avisningssystem.

Byggnationav anslutningsvägar och fundament för projektet inleddes i juni 2019. Marken ägs av det statliga skogsbolaget Sveaskog, skogsindustriföretaget Holmen och en privat markägare. Vindturbinerna installeras under sommaren 2020 och driftsättning är planerad till tredje kvartalet samma år.