Lyckat test för supraledande vindkraftverk

Vindkraftverken blir allt större och dagens teknik har svårt att hänga med. Foto: Pixabay

En supraledande generator har för första gången testats framgångsrikt i ett aktivt vindkraftverk.

Forskare från konsortiet EcoSwing har designat, utvecklat och tillverkat en fullskalig supraledande generator för ett vindkraftverk på 3,6 megawatt och fälttestat den i Thyborøn i Danmark.

- Vindkraftverkens storlek har vuxit markant under de senaste tio åren. Dagens teknik har emellertid problem med att hålla jämna steg med trenden mot ständigt ökande effektnivåer för enheterna, säger Anne Bergen från University of Twente i Nederländerna.

För att tackla denna utmaning använde forskarna generatorer med högtemperatursupraledare tillverkade av sällsynta jordartsmetaller och barium-kopparoxid. Dessa generatorer kräver en mindre mängd sällsynta jordartsmetaller än generatorer med permanentmagneter, vilket sänker kostnaden. Dessutom kan supraledare klara av höga strömtätheter, vilket resulterar i spolar med högre effekttäthet och lägre vikt.

- Fälttestet av generatorn var extremt framgångsrikt. När generatorn installerades vid Thyborøn uppnådde vindkraftverket sin måleffekt, inklusive mer än 650 timmars nätdrift, säger Anne Bergen, som hoppas att supraledande generatorteknik ska börja tillämpas i större omfattning för vindkraftverk.