ABB tar hem jättekontrakt - ansluter världens största havsbaserade vindkraftpark till det brittiska elnätet

Bild: ABB.

ABB har valts ut av energibolagen SSE Renewables i Storbritannien och Equinor i Norge för att leverera ett HVD omriktarsystem för att ansluta världens största havsbaserade vindkraftparker i Doggers Bank i Nordsjön till det brittiska elnätet.

I denna första tillämpning av HVDC-teknik (högspänd likströmsöverföring) för havsbaserad vindkraft på Storbritanniens marknad kommer ABB att leverera teknologi med minsta möjliga miljömässiga avtryck, tack vare den mest kompakta stationsdesignen i kombination med de lägsta energiförlusterna i energibranschen. ABB kommer att leverera HVDC Light®-omriktarstationer, medan Aibel kommer att leverera två havsbaserade HVDC-omriktarplattformar. 2016 tillkännagav ABB och Aibel deras partnerskap inom design, teknikutveckling och optimering av system för att ansluta havsbaserad vindkraft.

Paul Cooley, Director of Capital Projects vid SSE Renewables säger:

- Dogger Bank är verkligen ett världsledande projekt som tänjer på gränserna för att tillhandahålla banbrytande teknik för att leverera energi med lågt koldioxidutsläpp för att bidra till Storbritanniens ambition ”net zero” till 2050. Valet av Aibel och ABB som projektpartners kommer säkerställa att den senaste elnätstekniken används för att stödja vår framgångsrika projektleverans.

Halfdan Brustad, Vice President för Dogger Bank vid Equinor säger:

- Detta är en viktig milstolpe för Dogger Bank med en banbrytande HVDC-tekniklösning som möjliggör en konkurrenskraftig lösning för havsbaserad vindkraft vid långa avstånd från kusten. Det här kommer vara den första HVDC-lösningen för havsbaserad vindkraft i Storbritannien, något som öppnar upp nya marknader och möjligheter. Valet av Aibel och ABB visar ett branschöverskridande samarbete som ger den bästa expertisen till en framgångsrik Dogger Bank leverans.

 

Området vid Dogger Bank består av tre vindkraftsprojekt – Creyke Beck A och B samt Teesside A. Dessa kommer i hög grad bidra till den brittiska regeringens mål att producera upp till en tredjedel av elektriciteten från havsbaserad vindkraft till 2030. ABB har tilldelats kontrakten för Creyke Beck A och Creyke Beck B.

Enligt det internationella energiorganet IEA (International Energy Agency) kan kapaciteten för havsbaserad vindkraft globalt komma att 15-faldigas och attrahera cirka tusen miljarder US dollar i ackumulerade investeringar till 2040. Detta drivs främst av ökad konkurrenskraft, statliga stöd och en markant teknisk utveckling.

Kommersiell HVDC-teknik utvecklades av ABB för mer än 60 år sedan. HVDC är ett mycket effektivt alternativ till växelström för överföring av stora mängder el med högre effektivitet och lägre energiförluster. HVDC möjliggör säker och stabil sammanlänkning av elnät som arbetar med olika spänning och frekvenser (asynkront). Detta gör tekniken lämplig för många viktiga krafttillämpningar och medger integrering av förnybar energi från havsbaserade vindkraftparker och sammanlänkningar med växelströmsnät.