Vattenfall kommenterar delårsrapport: Störst bidrag från kärnkraft och vattenkraft

Arkivbild.

Vattenfalls resultat för årets första nio månader förbättrades mot föregående år. Ökningen förklaras av ett ökat resultat i affärsverksamheten jämfört med förra året samt ett antal engångseffekter. Det skriver Vattenfall när de kommenterar delårsrapporten på sin hemsida.

– Vi är både strategiskt och finansiellt helt klart på rätt spår. Det ser vi i resultatet för det första nio månaderna, 14,4 miljarder SEK, vilket är 60 procent bättre än samma period förra året. Två engångseffekter bidrar, avyttringen av värmeverksamheten i Hamburg liksom att vi har sålt av produktionsrättigheter för tysk kärnkraft. Men det underliggande resultatet för verksamheten är bra totalt sett, även om några områden är mer upp än andra, säger Magnus Hall, Vattenfalls koncernchef.

Avyttringen av värmeverksamheten i Hamburg bidrog med 3,1 miljarder SEK till resultatet medan försäljningen av produktionsrättigheter för kärnkraft i Tyskland till E.ONs dotterbolag PreussenElektra bidrog med 1,5 miljarder SEK. Å andra sidan påverkades resultatet negativt av kostnader för stormen Alfrida.

Inom den löpande verksamheten syns förbättringar på de flesta håll när man jämför de första nio månaderna i år med förra året. Det underliggande rörelseresultatet ökar från cirka 15,3 miljarder SEK till cirka 16,9 miljarder SEK, där segmentet Power Generation står för cirka två tredjedelar.

– Vi ser en hel del förbättringar inom Power Generation med högre priser delvis på grund av att våra prissäkringar har varit mer positiva i år jämfört med förra året. Tradingverksamheten går också bättre i år och vi har även fått viktiga tillskott av ny vindkrafttillgångar som nu är uppe och snurrar, säger Anna Borg, Vattenfalls finansdirektör.