Dyrare elnota när kapacitetsbrist täcks

Jessica Gow/TT: Energiminister Anders Ygeman (S) och Ellevios VD Johan Lindehag.

I samarbete med kraftleverantören Stockholm Exergi ska elbolaget Ellevio trygga den akuta kapacitetsbristen i Stockholmsregionen.

Den lokala lösningen i Stockholm handlar om att kraftproducenten Stockholm Exergi investerar 1,6–2,1 miljarder kronor i kraftverket i Värtan för att kunna skjuta till 320 megawatt i extra lokal produktionskapacitet, baserad på bioolja, enligt Stockholm Exergis presschef Maria Tegin.

Marginell påverkan

Investeringen ska kunna räknas hem genom att Ellevio betalar extra för elen. Förhandlingar om att lösa frågan med kapacitetsbrist i Stockholmsområdet har pågått länge, uppger båda företagen där ansvarsfrågan varit oklar.

Enligt Ellevios presschef Jonatan Björck så blir det kundkollektivet i slutänden som får vara med och finansiera den ökade kostnaden.

Men per kund och månad är kostnaden marginell, säger han.

Mindre ful-el

Parallellt ser Ellevio över sin prissättning på sina marknader. Men ihop med den nya regleringen som Energimarknadsinspektionen tagit fram blir det sänkta priser över hela linjen nästa år.

Sen blir det olika mycket i olika delar av landet, säger Jonatan Björck.

I somras stängde Stockholm Exergi ner en koleldad kraftanläggning till följd av att regeringen höjde skatten på fossileldad kraft. Den kommer inte att tas i bruk för att klara den ökade produktionen, enligt Maria Tegin på Stockholm Exergi.

Enligt Ellevios vd Johan Lindehag är läget akut. Det finns byggen av nya bostäder och företag som har svårt att få tillgång till el, regionen har växt snabbare än vad de lokala näten har mäktat med att transportera från övriga landet. Det har helt enkelt blivit för trångt i näten och då behövs lokalt mer tillförd el.

"Ett genombrott"

Samtidigt har regeringen långsiktigt kommit överens med elbranschen om att elnätsbolagen ska få använda icke utnyttjande vinster till att lägga på investeringar i elnäten, förutsatt att elbolagen själva skjuter till 25 procent av egna nya pengar, meddelar energiminister Anders Ygeman (S) på en pressträff ihop med Elleviochefen Johan Lindehag.

Jag ser det som ett genombrott att branschen nu signalerar ökade investeringar och samtidigt sänkta priser för konsumenterna, säger Ygeman.

Ellevio är den största elnätsägaren i Stockholm.