Elmarknaden just nu: Lägre elpriser i höst

Akkats vattenkraftverk. Foto: Vattenfall

Efter en nederbördsrik inledning på hösten är elpriserna betydligt lägre än förra året. Vattenkraften och kärnkraften levererar enligt plan och andelen vindkraft har ökat. Det skriver Vattenfall i ett pressmeddelande.

– Just nu har vi ett gynnsamt läge men allt pekar på att en bit in i oktober blir det kallare igen. Vi går därmed in i en period när uppvärmningsbehovet ökar och elpriset kommer att spela en större roll för den totala elkostnaden, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.

Månadsmedelpriset på elbörsen var under september 37,18 öre/kWh i elområde 3 (Mellansverige), vilket är nästan 15 öre/kWh lägre än i fjol (51,99 öre/kWh). För en villakund med rörligt elpris innebär det ungefär 250 kronor lägre elräkning.

Den svensk-norska vattenkraften håller en för årstiden normal fyllnadsnivå vilket är bra inför vintern. Vattenfalls kärnkraftverk, som producerar en tredjedel av all el som förbrukas i Sverige, producerar enligt plan efter revisionerna. Den tidvis kraftiga blåsten, framförallt i norra Sverige, har ökat andelen vindkraft i produktionsmixen den senaste månaden.

– Det som kan hålla emot prishöjningarna är ökad produktion från kärnkraften efter revisionsperioden samt mer nederbörd och blåst. 

I Europa har priserna på olja, kol och utsläppsrätter fluktuerat under sommaren, vilket har påverkat priserna i Tyskland både uppåt och nedåt. Det finns flera andra omvärldsfaktorer som kan påverka de svenska elprisavtalen. Brexit och framförallt handelskonflikten mellan USA och Kina skapar osäkerhet på råvarumarknaderna.