SKF och Boralex utvecklar nytt instrument för vindkraftsoperatörer 

Arkivbild.

SKF och Boralex tillkännager gemensamt samutvecklingen av en ny lösning för vindkraftsoperatörer kallat ”Wind Reliability Dashboard”. Denna lösning ska kombinera data från flera källor, inklusive tillståndsövervakning och tillverkningsinformation för reservdelar, vilket ska göra det möjligt för operatörer att optimera effektiviteten för varje vindkraftspark, samt förbättra tillförlitligheten och förutsägbarheten för standardvärden.

 Instrumentpanelen kommer också att förbättra operatörernas förmåga att minska kostnaderna och fatta långsiktiga planeringsbeslut baserat på djupgående data från en rad kritiska källor. Dessa inkluderar tillståndsövervakningssystem, uppskattad återstående livslängd och ledtid för reservdelar.

Wind Reliability Dashboard är en utveckling av SKF: s nuvarande tillståndsövervakning och förutsägbara underhållsverktyg. Den utökar befintliga kapaciteter genom att låta data fångas och analyseras från alla former av roterande system i varje turbin, från både SKF och andra CMS-leverantörer (Condition Monitoring System).

Lösningen testas för närvarande på fältet av Boralex, SKFs utvecklingspartner. Jerôme Gardyn, CMS-analytiker på Boralex, säger: ”Vi har arbetat nära med SKF-ingenjörerna för varje steg i projektet, från definitionen av funktionella behov, genom enhetens kärnutveckling till tillståndstest i riktigt liv. för att hjälpa SKF att förfina instrumentpanelen. ”