Algoritmer ska hjälpa Modity handla mer förnybar el

Energihandelsbolaget Modity inför automatisk handel, algotrading, med mjukvara från VisoTech. När den nordiska elmarknaden blir kvartsavräknad och alltmer sol- och vindkraft kommer in i elsystemet ökar behovet av handel närmare leverans. Med den nya tekniken ska Modity få möjlighet att skala upp handelsvolymerna och också skräddarsy riskhantering och algoritmer för sina handelskunder.

 

– Inom några år, 2023, börjar den nordiska elmarknaden med avslut ner på kvartsupplösning som standard. Det ger fyra avslutsmöjligheter i timmen. I takt med alltmer förnybar energi på marknaden så ökar prisvolatiliteten. Dessa snabba ändringar på marknaden och den ökade granuleringen ska vår algotrading bättre klara av, säger Kruno Kuljis. 

 

Kruno Kuljis är chef för fysisk handel på Lundabaserade Modity. Han har bakgrund från Flygvapnet där han bland annat arbetade med att hantera väderrisker. De senaste 13 åren har han dock lagt uniformen på hyllan och arbetat med trading, meteorologi och marknadsanalys för energihandel. Kruno Kuljis menar att elhandlare med marknadsaccess i princip har två alternativ för att möta morgondagens elmarknad: Antingen bygger man ut manuella kontrollrum eller så automatiserar man handeln. För Moditys del är målet en informationskedja där Modity sätter upp skräddarsydda algoritmer och informationskanaler som anpassas för varje handelskund. 

 

– Vi får in mer förnybart i det nordiska energisystemet och möter en mer volatil marknad. Det betyder att energihandeln måste bli mer flexibel vilket kräver automatiserad handel som även tar hänsyn till sol- och vindprognoser i realtid, säger Kruno Kuljis. 

 

Modity tittade på flera system för algotrading och sökte särskilt efter möjligheten att själva kunna anpassa systemet efter det egna arbetssättet. Valet föll på Österrikiska VisoTechs plattform Periotheus och implementeringen är nu igång.

 

– Varje kund har sin riskfilosofi så vi ville kunna slå samman det i vår portfölj och låta datorn och algoritmerna agera. Att vi nu har möjlighet utveckla våra algoritmer själva i Python är en viktig del i detta. 

 

Jürgen Mayerhofer, VD av VisoTech, ser ett växande intresse för algotrading i de nordiska länderna. 

 

– Drivkrafterna bakom automatiseringen kommer delvis från ökade handelsvolymer och ökad volatilitet, men också från en önskan om att använda den egna expertisen mer effektivt. Varför ska bra handlare utföra rutinuppgifter när deras kunskap kan användas för att utveckla mer lönsamma handelsstrategier på en marknad i förändring?

 

Kruno Kuljis tror inte heller att de som sköter den manuella handeln i Sverige kommer att bli arbetslösa i och med teknikskiftet. 

 

– Tvärtom, hela branschen behöver mer kunnigt folk, nytänkande personer med god kunskap om energisystemet. Handlarnas kompetens kommer också behövas för att stödja algotradingen och även den långsiktiga handeln. Sen behöver branschen dem som ska programmera och hantera handelsalgoritmerna.