OX2 och Infracapital avtalar om vindkraftsprojekt i Finland

Genrebild: OX2.

Infracapital har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 för Kröpuln och Storbacken vindparker. Projektet byggs helt utan subventioner.

Kröpuln vindpark kommer att byggas i Nykarleby och Storbacken vindpark i Vörå. Det blir sju vindkraftverk i respektive park och den totala produktionen beräknas till cirka 206 GWh/år.

 

OX2 bygger vindparkerna på totalentreprenad och enligt plan kommer de att överlämnas driftsatta till Infracapital i slutet av 2021. Därefter kommer OX2 att förvalta dem tekniskt och kommersiellt.

Fakta kring projektet:
- Kröpuln vindpark: Sju vindkraftverk av modellen Vestas V150 4.3 MW med en totalhöjd om 203 meter
- Storbacken vindpark: Sju vindkraftverk av modellen Vestas V150 4.3 MW med en totalhöjd om 220 meter
- Förväntad genomsnittsproduktion om totalt ca 206 GWh per år
- Beräknad driftsättning i slutet av 2021
- De största underleverantörerna är: Vestas (turbinleverantör), NCC (anläggningsarbeten), Herrfors (nätanslutning).