Värmeböljor pressar upp elpriset

Bild: Entelios.

 Det är inte bara Norden som har fått relativt bra sommarväder. Även Europa har upplevt värmeböljor. Både i Norden och i Europa har sommarvädret påverkat kraftmarknaden, men inte riktigt på samma sätt. Sommarhettan försvagar resurssituationen och bromsar produktionen av kärnkraft, skriver Entelios i ett pressmeddelande.

I Norden betyder fint väder mindre nederbörd, något som försvagar resurssituationen. I resten av Europa är det temperaturerna som har haft störst effekt på priserna på kraftmarknaden i sommar.

Stopp i reaktorerna
Flera kärnkraftverk har tillfälligt tvingats stänga ner produktionen av kärnkraft. Detta beror på att höga temperaturer i floder och vattendrag gör det svårt att kyla ner reaktorerna. När det produceras mindre kärnkraft måste efterfrågan på el täckas med hjälp av andra energiformer. Detta innebär att efterfrågan på kol, gas och utsläppsrätter har ökat, något som i sin tur bidrar till att dra upp priserna på råvaror. Ökad efterfrågan bidrog till ett kraftigt hopp i priserna på såväl kol, gas som utsläppsrätter i juli. Detta ledde till en höjning av de omedelbara spotpriserna i både Europa och Norden, men även terminspriserna framöver. Uppgången i terminspriserna i Europa har också höjt terminspriserna i Norden.

Upptrappning i handelskriget
Den senaste veckan har vi sett en reaktion neråt på terminsmarknaderna. Det är råvarupriserna som leder nedgången, något som förklaras av upptrappningen i handelskriget. Marknaden tror att en fortsatt upptrappning av konflikten på sikt kan minska användningen av råvaror globalt och därför faller priserna.