Vattenfall tar steg mot vindkraftpark i Nordsjön

Foto: Vattenfall

Avtal har tecknats om leverans av en transformatorstation för vindkraftparken DanTysk, som Vattenfall och Stadtwerke München (SWM) börjar bygga i Nordsjön år 2012. Stationen ska levereras av ett konsortium bestående av Strukton Systems BV och Hollandia BV.

 

Det nyckelfärdiga projektet omfattar leverans och installation av en havsbaserad 155/33 kV transformatorstation som ska ansluta DanTysk Offshore Wind Farm till HVDC-klusternätanslutningen Sylwin.Strukton och Hollandia samarbetar med Seaway Heavy Lifting för att installera konstruktionen.– Avtalet är ett uttryck för den stora ambition som Vattenfall och Stadtwerke München har inom havsbaserad vindkraft. Nu har vi säkrat turbiner och transformatorstationen och går vidare med förhandlingar om kablar mellan turbinerna och om turbinfundamenten, säger Claus Wattendrup, kommersiell projektdirektör för DanTysk.Vattenfall kommer att ansvara för konstruktion och drift av vindkraftparken DanTysk cirka 70 kilometer väster om den tyska ön Sylt i Nordsjön. Den kommer att bestå av 80 vindkraftverk. Med en total kapacitet på 288 MW kommer den att producera förnybar energi, vilket motsvarar elförbrukningen för 500 000 hushåll, baserat på en tysk genomsnitt elförbrukning på 2 500 kWh per hushåll.De första turbinerna ska tas i drift 2013 och hela parken kommer att vara klar vintern 2013/2014.Den totala investeringen beräknas uppgå till mer än en miljard euro.