O2 får bygga vindkraft på Glötesvålen

Foto: Härjedalsbild/Jocke Lagercrantz

Vindkraftbolaget O2:s projekt på Glötesvålen i Härjedalen har idag vunnit laga kraft genom Miljööverdomstolens dom.

– Det är positivt att det nu kan byggas vindkraft på Glötesvålen eftersom det är ett mycket bra vindläge, säger Johan Ihrfelt, vd på O2 i ett pressmeddelande.

Projektet finns med i kommunens översiktsplan och har också pekats ut som riksintresse för vindkraft.

Beslutet från Miljööverdomstolen kan inte överklagas och innebär att projektet har vunnit laga kraft. – Vi har arbetat med projektet i nio år och ser nu fram emot att snart kunna bygga vindparken, säger Johan Ihrfelt.

Vindparken kommer att bestå av upp till 30 vindkraftverk och förväntas producera 270 GWh årligen. Det motsvarar el till cirka 60 000 hushåll. Byggnationen kan påbörjas under 2011.