Förnybar el kraftbranschens tredje ben

De närmaste åren får vi enligt Stefan Lindgren även se en ökad andel el med moder sol som producent. Bilden visar det fotovoltaiska systemet (PV) från ABB, som bygger på halvledarteknik för omvandling av ljus till elektricitet. Foto: ABB
Stefan Lindgren. Foto: ABB

Elfack är ingen ny bekantskap för Stefan Lindgren. Han har varit där de senaste 20-25 åren som utställare under åren på ABB. Men i år har han en ny roll som en av tre vise män i Treklövern, arrangören Svenska mässans hjärntrust.

– Vi vill nå nya besökare genom att arrangera en konferens som attraherar top management och ledningsgrupper i företag med elteknisk inriktning, säger Stefan Lindgren. Konferensens tema är ”Ny teknik och opinion som förändrar energimarknaden”. Annelie Hultén, kommunstyrelsen ordförande i Göteborg, öppnar konferensen. Sedan kommer många intressanta namn från branschen att beträda scenen.

Bred kontaktyta

Stefan Lindgren har goda kunskaper om den svenska marknaden för kraft- och automationsteknik ur ett leverantörsperspektiv efter 38 år på ABB. Han kan bidra med en historisk exposé men också gnida kristallkulan och ge sin syn på framtidens marknad. Stefan Lindgren har även en bred kontaktyta mot den svenska kraftindustrin och ABB, vilket mässarrangören säkert haft nytta av.

Lukrativ marknad

Den svenska elmarknaden avreglerades 1996. Investeringarna låg på låga nivåer under hela 90-talet men tog fart runt år 2000.

– Satsningen på förnybar el och behovet av nyinvesteringar i den installerade basen bidrog till uppsvinget, berättar Stefan Lindgren. Idag är elkraftmarknaden två-tre gånger större än under 90-talet. Det öppnar intressanta möjligheter för kraftbolagens leverantörer. Och Elfack är en utmärkt mötesplats för dessa och kraftindustrin.

Grön el på bred front

Den förnybara elen blir enligt Stefan Lindgren elkraftbranschens tredje ben vid sidan av vatten- och kärnkraft.

– Intresset för att ansluta ny vindkraft i nätet är stort, säger han, Takten är ökande och år 2012 anslöts cirka 1 000 megawatt. Förutom detta så ser vi en ökad produktion av solel de närmaste åren, kanske främst hos villaägare, som i framtiden blir sin egen elproducent.