WindEnergy nu även i Tyskland

Foto: sxc.hu

Vindkraftmässan WindEnergy kommer från och med 2014 att hållas i Tyskland var annat år.

– Varje jämnt år kommer WindEnergy att hållas i Hamburg och ojämna år i Husum, säger Hamburgs näringslivsminister Frank Horch. Nästa års mässa kommer äga rum i Hamburg den 23-26 september och riktar sig till företag från både on- och offshoreindustrin. 

Vindenergibranschen i både Tyskland och i Sverige ser positivt på samarbetet kring WindEnergy, en mässa som räknas till en av världens ledande branschmässor för vindenergi.  

– Samverkan och samordning är nyckeln för fortsatt framgång i en hård global konkurrens av vindkraftmässor. Det här är ett bra initiativ som kommer att förtydliga och förenkla för våra medlemmar och andra aktörer i branschen, säger Ulla Hedman Andrén, vd för Svensk Vindkraftförening. 

Också de tyska branschförbunden är nöjda över beslutet om samarbete mellan Husum och Hamburg. Andreas Nauen, ordförande för vinderenergi i den tyska branschföreningen VDMA, kommenterar beslutet:  – Ett bra samarbete mellan mässarrangörerna är förutsättningen för mässans framtida tillväxt. 

Redan mer än 600 företag från hela världen har anmält sig till WindEnergy i Hamburg 2014. 

– Det är ett evenemang där hela värdekedjan är representerad, säger mässans representant i Sverige, Alrun Griepenkerl. Det är hög tid att anmäla sig om man vill delta 2014. Dessutom har företagen inom offshorebranschen, som även är utställare på marinmässan SMM, möjlighet att behålla sin monter och på så vis slippa dubbelkostnader för transport och logistik.