High Voltage Valley utvecklar smarta elnät

Smarta elnät är mycket mer flexibla än dagens elnät och kan på ett intelligent sätt integrera alla slags energikällor. Foto: Siemens
Ett smart elnät kan matcha varierande behov hos allt fler och allt mer varierade producenter, distributörer och användare av energi. Foto: Siemens

Inom klusterinitiativet High Voltage Valley drivs projekt av olika karaktär, ett av de större projekten är Smart Grid Energilagring. Syftet med just detta projekt är att fastställa behov, krav och möjligheter för en effektiv övervakning och styrning av elsystemet i realtid.

Smarta elnät är mycket mer flexibla än dagens elnät och kan på ett intelligent sätt integrera alla slags energikällor – nya och konventionella, storskaliga och småskaliga vilket är en brist i dagens elnät med tanke på den ökande andelen småskalig elproduktion från till exempel sol- och vindkraft.

Ett smart elnät kan matcha varierande behov hos allt fler och allt mer varierade producenter, distributörer och användare av energi. Elnäten kommer bland annat kunna ta emot elproduktion från olika håll i nätet men kommer även att kunna styra både produktion och användning. Det smarta elnätet kan även kopplas ihop med olika former av energilager som kan jämna ut toppar och dalar i elpris och förbrukning.

Smarta elnät gör det också möjligt för elkonsumenterna att själva bli elproducenter och sälja sitt överskott över nätet. Ett smart elnät innebär ett intelligent elnätssystem som kan balansera utbud och efterfrågan på el utifrån ett miljömässigt hållbart, tillförlitligt och kostnadseffektivt perspektiv.

Sverige har kommit långt i utvecklingen av smarta elnät och kan bli en världsledande nation inom området. Och High Voltage Valley har startats just på grund av de förutsättningar som finns för att utveckla denna elkraftteknik i regionen runt Ludvika. Här finns nämligen en unik kompetens med bland annat ABB och STRI i spetsen.

Genom High Voltage Valleys projekt Smart Grid är förhoppningen att regionens världsledande ställning inom elkraftområdet kommer att säkerställas och att nya möjligheter till affärsmässiga avknoppningsverksamheter och exportmöjligheter skapas.

– Smart Grid är ett viktigt projekt som handlar om att möjliggöra distribution av förnybar energi, säger Linda Nilsson som är projektledare på High Voltage Valley.

Smart Grid-projektet Projektet, som redan pågått i tre år, har som mål att utveckla ny kunskap och teknik som kan bidra både till att utveckla svensk kompetens för grön energi och energieffektivisering med Smart Grid-lösningar.

För att kunna genomföra projektet har "Smart Grid"-anläggning för Forskning, Utveckling och Demonstration (FUD) på STRI använts. Här har man haft möjlighet att utvärdera olika metoder för styrning, övervakning, energimätning, generering, balansering och lagring av intermittent elproduktion och elanvändning inkluderande elfordon.

Anläggningen har varit tvungen att anpassas för projektet tre olika delprojekt: öka acceptansgränsen för nya energikällor och laster med hjälp av lagring och kommunikation, ICT-struktur (Information and Communication Technology) för SmartGrid och Large Scale Storage using Litium in Batteries.

Delprojektet ”Öka acceptansgränsen för nya energikällor och laster med hjälp av lagring och kommunikation” avser att identifiera krav och möjligheter för att kunna öka andelen förnybar och distribuerad energi. Genom detta delprojekt har man även velat ta fram en skalbar och modulbaserad energilösning (Smart Energy Container) för självbalanserad elförsörjning med egen produktion och lagring.

Inom delprojektet ICT (Information and Communication Technology) struktur för Smart Grid är avsikten att ta fram en modell för styrning och övervakning av energilagring och laster i kraftsystem som optimerar tillgänglighet för alla parter i ett avreglerat kraftsystem.

Syftet med hela projektet är att fastställa behov, krav och möjligheter för effektiv övervakning och styrning av elsystemet i realtid. Projektet, vars totala budget är 30 miljoner kronor, är nu inne på sitt sista år och ska vara slutfört till sista december 2013.