Överklagat om vindkraft i Hökås igen

Foto: Scx.hu

De boende i Hökås fortsätter att kämpa mot traktens vindkraftverk. Marks kommun beslutade att vindkraftverket är för bullrigt och borde rivas, men länsstyrelsen gick emot kommunen och bestämde att vindkraftverket ska stå kvar. Nu överklagar ett 30-tal boende beslutet. Det rapporterar Sveriges Radios P4 Sjuhärad.

De boende i Hökås överklagar länsstyrelsens beslut till Mark och miljödomstolen för att få bort kraftverket. Marks kommun förblir passiv i frågan tills beslut från Mark- och miljödomstolen kommit.– Nu har grannarna överklagat beslutet från länsstyrelsen så nu får vi avvakta och se vad miljödomstolen säger i det här fallet, säger Pontus Johansson, ordförande för plan- och byggnadsnämnden i Mark till P4 Sjuhärad. Eftersom grannarna nu har gjort det så kändes det inte som att vi behövde diskutera det.

Marks kommun anser att kraftverkets bullernivå är för hög och det borde rivas. Men ägaren, Hyssna Vind, överklagade till länsstyrelsen som i sin tur gick emot kommunens beslut och sa att vindkraftverket får stå kvar.