Byggstart för DanTysk

Foto: Vattenfall

Uppförandet av Vattenfalls havsbaserade vindkraftpark DanTysk ute på Nordsjön har startat. Vattenfall och Stadtwerke München planerar att investera drygt en miljard euro i vindkraftparken som förväntas stå klar 2014.

DanTysk ligger 70 kilometer väst om ön Sylt på gränsen mellan Tysklands och Danmarks ekonomiska zoner och är Vattenfalls tionde vindkraftpark. Vindkraftparken beräknas tas i drift 2014 och kommer att ha en kapacitet på 288 MW, mer än dubbelt så stor som den svenska vindkraftparken Lillgrund. Det är en gemensam satsning av Vattenfall och Stadtwerke München.

Kranbåten Seafox 5 lämnade Vlissingen nära Rotterdam och gav sig ut på sin jungfrufärd lastad med fyra monopiles, varav den längsta är 65 meter lång. Detta fartyg kommer att användas för att installera fundamenten i Nordsjön. Kranen på Seafox 5 är konstruerad för att klara av en belastning på upp till 1 200 ton.

– Vi är väldigt glada över att ha de fyra första fundamenten framme på plats. Det är ett viktigt moment för oss och nu kan installationen sätta igång på allvar. Nu hoppas vi på bra väder och planerar att ha alla 80 fundament och övergångsdelar på plats i augusti, säger Holger Grubel, projektchef för vindkraftparken DanTysk.

Monopilefundamenten ska slås ned i havsbottnen, i vissa fall så djupt som 32 meter. En dubbel ljudridå ska dämpa bullret från installationen och skydda djurlivet i det omgivande havet.

– Själva vindkraftverken börjar monteras i sommar, berättar Holger Grubel.