Leitwind driftsätter italiensk vindpark

Foto: Leitwind

Leitwind har nu driftsatt vindkraftparken Deliceto i Apulien, i Italien. Leitwind anlitades av Elce Energia Spa under 2012 för att bygga vindkraftparken, som består av 16 1,5 MW växellösa turbiner.

Vindkraftverken levererades från Telfs, Leitwinds österrikiska fabrik. Leitwind kunde bygga vindkraftparken på bara sex månader, från undertecknandet av leveransavtalet till idrifttagning av projektet. Delicetos vindkraftpark beräknas producera 57 GWh el per år.

Vindkraftparken bidrar till den vinkraftskapacitet på 40 MW som redan installerats av Leitwind i Apulien under de senaste åren. Tack vare de gynnsamma vindförhållandena är Apulien en av de ledande områdena för vindkraft i Italien.