100 GW vindkraft inom EU

Foto: sxc.hu

Det finns nu 100 gigawatt vindkraft inom EU. Den årliga elproduktionen motsvarar 57 miljoner hushålls elanvändning Det framgår av en sammanställning från den europeiska vindkraftsorganisationen EWEA.  

– Den kraftiga vindkraftsutbyggnaden visar att många länder i Europa tar klimathotet på allvar och satsar storskaligt på förnybar elproduktion, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Det tog 20 år för den europeiska vindkraftssektorn att få fram de första 10 GW, medan det bara behövdes 13 år att lägga till ytterligare 90 GW. Hälften av den totala europeiska vindkraftskapaciteten har installerats under de senaste sex åren.

– Även i Sverige har vindkraften byggts ut kraftigt under de senaste åren, men takten kommer avta om vi inte ökar ambitionen för den förnybara elen. Samtidigt står vi inför ett viktigt vägval, då det kommer att behövas stora investeringar i ny elproduktion när den befintliga kärnkraften ska pensioneras, säger Annika Helker Lundström.

Vindsektorn i EU bidrog 2011 med 310 miljarder kronor till EU-ländernas sammanlagda BNP. Närmare 250 000 personer i Europa är idag verksamma inom vindkraftsbranschen.