Svensk energiteknik är topplacerad

Vindkraftparken Blaiken är ett av de topplacerade projekten. Bild: Blaikenvind

Av Sveriges nio inlämnade ansökningar till EU:s utlysning NER300 har fyra ansökningar fått topplaceringar samt ytterligare två fått reservplacering i den preliminära listan för projekt som får stöd.

Sverige, genom Energimyndigheten, lämnade under 2011 i konkurrens med 29 länder (EU + Kroatien) in nio svenska ansökningar, till Europeiska kommissionen och Europeiska Investeringsbanken. Ansökningarna avser svenska storskaliga demonstrationsprojekt kring bioenergi, vindkraft och Smarta Nät.

Nästa steg är att EU-kommissionen, beroende av bland annat tillgängliga medel, fattar beslut om vilka av de utvalda projekten som blir beviljade stöd, vilket förväntas ske i slutet av 2012.

– De fyra svenska projekten ligger mycket bra till bland de cirka 16 förnybara energiprojekten som Kommissionen bedömer får stöd i första omgången. Det är ett mycket gott betyg för svensk energiforskning och energikunnande, säger Michael Rantil vid Energimyndigheten.

Den första omgången av NER300 finansieras av försäljningen av 200 miljoner utsläppsrätter och man räknar med att det kommer att finnas mellan 1,3 till 1,5 miljarder euro, det vill säga mer än 10 miljarder kronor, att fördela på projekten. Det är möjligt att få maximalt tre projektstöd per land.

NER300 är ett av världens största finansieringsprogram för kommersiella demonstrationsprojekt för förnybar energi, som innefattar bioenergi, solenergi, geotermisk energi, vindkraft, vågkraft, vattenkraft samt Smarta nät och miljösäker avskiljning och geologisk lagring av koldioxid (CCS).

NER300 är en utlysning som ger möjlighet att få 50 procent av merkostnaderna jämfört med kostnader för en konventionell anläggning. NER300 är ett bland flera finansieringsinstrument för att nå EU:s 20-20-20 mål till år 2020. Projekten ska innehålla relativt små risker samtidigt som de ska ha tagit utvecklingssteg som tidigare inte har visats i den skalan.

De fyra topprankade projekten som kan få stöd är:

  • Vindpark Blaiken - Blaiken Vind AB, söker inom kategorin ”Onshore-vindturbiner optimerade för kallt klimat (kompatibla med temperaturer under -30 C och för svåra isförhållanden), nominell kapacitet 25 MW”.
  • Pyrogrot - Billerud AB söker inom kategorin ”Lignocellulosa till intermediära fasta, vätskeformiga eller slurryformiga bioenergibärare via pyrolys, med en kapacitet på 40 000 ton slutprodukt per år”. Slutprodukten är pyrolysolja.
  • Smart Grid Gotland - Gotlands Energi AB söker inom kategorin ”Förvaltning och optimering av förnybar energi och optimering för små- och medelskaliga decentraliserade kraftverk i landsbygdsmiljö, med betoning på vindkraft(Smarta Nät): 20 MW för lågspänningsnät och 50 MW för medelspänningsnät”.
  • GoBiGas 2 - Göteborgs Energi AB söker inom kategorin ”Lignocellulosa till syntetisk naturgas eller syntesgas och/eller till energi via förgasning, med en kapacitet på 40 miljoner normalkubikmeter slutprodukt per år eller 100GWh elektricitet per år”.

De två projekten som har fått reservplats är:

  • Eon Bio2G Sweden - E.ON Gasification Development söker inom kategorin ”Lignocellulosa till syntetisk naturgas eller syntesgas och/eller till energi via förgasning, med en kapacitet på 40 miljoner normalkubikmeter slutprodukt per år eller 100GWh elektricitet per år”. Slutprodukt är SNG för värme och drivmedel.
  • MTCT - Multi-megawatt Turbines in Complex Terrain - Svevind AB söker inom kategorin ”Onshore-vindturbiner optimerade för komplex terräng, nominell kapacitet 25 MW.