Gamesa permitterar 165 anställda

Foto: Gamesa

Gamesa kommer, enligt ett pressmeddelande, att permittera en personalstyrka på 165 personer vid sin tillverkningsenhet för maskinhus och vingar i Pennsylvania.

Anledningen är den stora osäkerhet som råder på den amerikanska marknaden på grund av ett kongressbeslut om huruvida den skattesubvention som funnits på vindkraft komer att förlängas eller dras tillbaka.

– Vi är optimistiska om att kongressen ser fördelarna med skatterabatten och säkerra på att den kommer att bli förnyat, säger David Rosenberg på Gamesa och tillägger att frågan är bara när.