Europeiskt samarbete viktigt för vindkraften

EI:s genraldirektör Yvonne Fredriksson. Foto: EI

För att ge förutsättningar för fortsatt utveckling av förnybar energi i Europa, så måste takten i utbyggnaden av elnäten hänga med. Det sade Yvonne Fredriksson, generaldirektör för Energimarknadsinspektionen, på Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar.

Energi och klimatpolitik i ett europeiskt perspektiv var temat för inledningen av 2012 års vindkraftskonferens. Yvonne Fredriksson talade om utvecklingen av den gemensamma nordiska och europeiska energimarknaden.

EU:s mål är att Europa ska ha en gemensam elmarknad 2014. Det handlar om en helt integrerad råkraftmarknad. Yvonne Fredriksson beskrev samarbetet mellan de 27 reglermyndigheterna i Europa, som syftar till att underlätta marknadsutveckling och utbyggnad av näten.

– Att åstadkomma den inre marknaden för el och gas i Europa är otroligt viktigt för den förnybara energin. Men om ett land bygger för sin egen räkning påverkar det grannländerna och det finns därför ett behov av att samordna mellan länderna, sa Yvonne Fredriksson.