Elcertifikatsystemet har bidragit med 13 TWh förnybar el

Sedan 2003 då elcertifikatsystemet infördes i Sverige har den förnybara elproduktionen ökat med 13 TWh. Ökningen har främst skett i nya anläggningar men ökningar i befintliga anläggningar har också haft en stor betydelse. Det visar siffror från Energimyndigheten.

Den 2 april 2012 annullerades elcertifikat för sista gången på en enbart svensk elcertifikatsmarknad. Vid årsskiftet trädde en gemensam marknad med Norge i kraft.

Under 2011 ökade den förnybara elproduktionen med 2 TWh, detta trots att ett varmt år fick biobränsleanläggningarna att minska sin elproduktion med 1 TWh.

– Utbyggnaden av förnybar el har verkligen tagit fart de senaste åren vilket nu börjar märkas tydligt på antalet utfärdade elcertifikat, säger Gustav Ebenå, enhetschef på Energimyndigheten.

Under 2011 var det framför allt ny vindkraft som stod för den största ökningen av förnybar el. Årsproduktionen var drygt 6 TWh, vilket kan jämföras med 0,5 TWh innan elcertifikatsystemet startade i maj 2003.

Samtidigt som den förnybara elproduktionen var hög under 2011 var elanvändningen låg vilket resulterade i en kvotplikt på 16,6 miljoner elcertifikat varav i stort sett alla annullerades. Överskottet av elcertifikat ökade därmed till nästan 9 miljoner efter att under flera år legat runt 5 miljoner.

– Överskottet behövs för handeln med elcertifikat, men inte i dagens omfattning, säger Martin Johansson, handläggare vid Energimyndigheten.

De nya kvoterna som träder i kraft nästa år har tagit höjd för detta och ska bland annat minska överskottet. Det norska inträdet på elcertifikatsmarknaden ändrar också förutsättningarna då efterfrågan av elcertifikat från Norge initialt förväntas bli större än deras utbud.  

Den totala kvotplikten uppgick till 92,5 TWh. Den svenska elintensiva och internationellt konkurrensutsatta industrin är undantagna kvotplikt på den el som de använder i tillverkningsprocessen. Detta undantag uppgick till 40,3 – 41,3 TWh.