Vindkraftsindustrin bidrar till ekonomisk tillväxt

Foto: sxc.hu

Den europeiska vindkraftsindustrins bidrag till EU:s ekonomiska tillväxt kommer att öka nästan tre gånger fram till 2020. Mer än en halv miljon människor kommer att arbeta inom vindkraftsektorn i Europa vid 2020.

Sektorn har visat sig vara en kraftfull motor mot ekonomisk avmattning i Europa. Detta syns när European Wind Energy Association (EWEA) presenterar sin senaste rapport "Green Growth - The Impact of Wind Energy on Jobs and The Economy. I rapporten analyseras sektorns bidrag till BNP och sysselsättning nu och i framtiden, med prognoser för 2020 och 2030.